Хомеопатия

Кой може да лекува с хомеопатия?

Задължително е хомеопатията да се практикува от дипломиран доктор по медицина или стоматология, който е преминал допълнително обучение по хомеопатия.

Добре би било, ако лекарят-хомеопат е добър професионалист и в областта на конвенционалната медицина.

Съображенията са, че изборът на метод на лечение е толкова важен, колкото и самият избор на хомеопатично лекарство. Лечението чрез хомеопатия би могло да бъде опасно, ако се практикува от необразовани лечители без задълбочени познания по хумaнна медицина.

Back to list