Детски болести, Хомеопатия, Ароматерапия

д-р Мария Кьорчева


Д-р Мария Кьорчева
е родена в град Монтана. Завършва Медицински университет-Плевен, специалност медицина в края на миналия век.

Последователно работи като участъков педиатър в град Дряново и град Дебелец.

От 1997 година и досега работи заедно с Д-р Емил Кьорчев в собствени кабинети предимно в областта на детската медицина. Често лекува и родителите на своите малки пациенти.

Придобива специалност по Детски болести през 1998 г. в МУ София.

Завършва двугодишен образователен курс по Клинична хомеопатия през 2014 г. в МУ Плевен.

Професионалните интереси се насочват в области като хранене в кърмаческата възраст, нормално нервно-психическо развитие на кърмачето и малкото дете, профилактика в детската възраст. Съчетава конвенционалните и съвремени методи на медицината с алтернативни методи на лечение като хомеопатия, ароматерапия, психотерапия, холистична медицина.

Ехография, Обща медицина, Ароматерапия

д-р Емил Кьорчев


Д-р Емил Кьорчев е роден в град Велико Търново. Завършва Медицински университет-Плевен, специалност медицина в края на миналия век.

Последователно работи като анестезиолог в Хирургично отделение на Общинска болница – Дряново и ординатор в Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на Областната болница в град Велико Търново.

От 1997 година и досега работи заедно със Д-р Мария Кьорчева в собствени кабинети предимно в областта на общата и семейната медицина.

Придобива специалности по:

Анестезиология и интензивна медицина – 1996 г. в МУ София;

Здравен мениджмънт магистратура -2004 г. във ВТУ Велико Търново;

Обща медицина – 2015 г. в МУ Плевен.

През 2016 година завършва образователен курс по Клинична хомеопатия в МУ Плевен.

През 2018 година завършва образователен курс по  „Конвенционална ехография – Абдоминална ехография и повърхностни структури“ в МУ-Плевен.

Професионалните интереси се насочват в областта на общата медицина, ехография, хомеопатия, ароматерапия, лечение на остра и хронична болка.

м.с. Силвия Сивриева


Силвия Сивриева е родена във Велико Търново. Завършва Медицински университет-Плевен с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността медицинска сестра.

От 2007 година и до днес работи с д-р Мария Кьорчева и д-р Емил Кьорчев.

Професионалните интереси са в областта на детските болести, хранене и нормално развитие на кърмачето, имунизации, профилактичната медицина и превенция на болестите.

Силвия е душата на нашата практика и онзи глас, който Ви казва: Кабинетът на доктор Кьорчеви, добро утро.

Услуги

Какво предлагаме?

Специализирана медицинска помощ за деца

Ехографии

Детска консултация

Профилактични и амбулаторни прегледи и консултации

Венозни и мускулни манипулации, венозни инфузии

Електрокардиограми

Хомеопатични консултации и лечение

Обезболяване и лечение на остра и хронична болка

Консултации и обучение на бъдещи родители

Издаване на медицински документи

Диетични консултации

Функционално изследване на дишането

За връзка с нас

От 08.00 до 13.00 и 16.00 до 18.00 от понеделник до петък.

Записване на час е препоръчително и Ви осигурява предимство.
Телефонът за записване е 062 620 938 (в работно време).

В съботата преглеждаме след предварителна уговорка по мобилен телефон.

АДРЕС

5000 Велико Търново
ул. ,,Стара планина” 8А

Google Maps Упътвания

ТЕЛЕФОН
ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ