Болести и здраве

Комплексен профилактичен преглед

Ние вярваме, че най-доброто лечение е предпазването от болест.  Затова предлагаме комплексен профилактичен преглед. Препоръчваме той да се провежда веднъж годишно или на две години. Има няколко компонента на прегледа, които е добре да бъдат включени като цяло или на части в прегледа:

  1. Клиничен преглед – глава и шия, гръден кош, корем, крайници
  2. Измерване на артериално  налягане
  3. Електрокардиограма
  4. Ехография на коремни органи
  5. Ехография на щитовидна жлеза (при нужда, по преценка)
  6. Назначаване на необходими лабораторни изследвания (кръвни, рентгенови, други апаратни)
  7. Обсъждане на здравословни теми (хранене, двигателен режим, хигиена на съня и др.)
  8. Дистанционно обсъждане на резултатите от лабораторните изследвания след като са готови резултатите
  9. Обсъждане на необходимост от допълнителни прегледи, консултаци и изследвания (специализирани, инвазивни)
  10. Назначаване на необходимо лечение

Особено внимание отделяме на профилактика на артериалната хипертония, затлъстяването и диабета, злокачествените заболявания, правилното хранене и разумен двигателен режим.

При декларирано желание извършваме клиничен преглед на млечните жлези за туморни формации и друга патология.

Ехографията изисква да не се приема храна, чай, кафе 6-8 часа преди прегледа, но да се пие вода. Затова е задължително прегледът да бъде планиран. Носете си вода за пиене.

Носете медицински документи, свързани с вашата здравна история, с които рзаполагате.

При записване на час, моля декларирайте желание за профилактичен преглед с ехография.

Времетраенето на прегледа е около 60 минути (ориентировъчно).

Обемът на описания профилактичен преглед при нас не е максимален. Опитваме се да го направим оптимален и да Ви насочим за допълнителни консултаци и изследвания, ако се налагат

Цената е 60 лева (включва всичко изброено по-горе).

Back to list