Болести и здраве

Профилактичен преглед

Ние вярваме, че най-доброто лечение е предпазването от болест.  Затова предлагаме комплексен профилактичен преглед. Препоръчваме той да се провежда веднъж годишно или на две години. Има няколко компонента на прегледа, които е добре да бъдат включени като цяло или на части в прегледа:

  1. Клиничен преглед – глава и шия, гръден кош, корем, крайници
  2. Измерване на артериално  налягане
  3. Електрокардиограма
  4. Ехография на коремни органи
  5. Ехография на щитовидна жлеза (при нужда)
  6. Назначаване на необходими лабораторни изследвания
  7. Обсъждане на необходими консултации и други здравословни теми (хранене, двигателен режим)
  8. Дистанционно обсъждане на резултатите от лабораторните изследвания след като са готови резултатите
  9. Назначаване на необходимо лечение

Особено внимание отделяме на профилактика на артериалната хипертония, затлъстяването и диабета, злокачествените заболявания.

При декларирано желание извършваме клиничен преглед на млечните жлези за туморни формации и друга патология.

Ехографията изисква да не се приема храна, чай, кафе 6-8 часа преди прегледа, но да се пие вода. Затова е задължително прегледът да бъде планиран. Носете си вода.

Носете и медицински документи, свързани с вашата здравна история.

При записване на час, моля декларирайте желание за профилактичен преглед с ехография.

Времетраенето на прегледа е не по-малко от 60 минути.

Цената е 50 лева (включва всичко изброено по-горе).

Back to list