Хомеопатия

Кои заболявания могат да се лекуват с хомеопатия?

Голям брой заболявания могат да се лекуват с хомеопатия.

Те могат да се разделят условно на остри и хронични. Инфекции, алергии, стрес и стресови реакци, кожни заболявания, заболявания на сомашночревния тракт, гинекологични заболявания, заболявания на ушите, носа и гърлото, сърдечно-съдови и нервни заболявания.

Трудно е в няколко реда да се обхванат всички възможности. С хомеопатия могат да се лекуват пациенти от различни възрастови групи – кърмачета, деца, бременни и родилки, възрастни.

Има, разбира се, и болести, които не могат да се лекуват с хомеопатия.

Back to list