Снимка на страницата 'Защо хомеопатичните лекарства нямат листовка със съответните показания?' на цвете и няколко малки шишенца със лекарство.

Защо хомеопатичните лекарства нямат листовка със съответните показания?

Така наречените монопрепарати, които съдържат само едно активно вещество, нямат описание на показанията и действието на лекарството, тъй като един и същ хомеопатичен монопрепарат може да бъде използван за лечение на различни заболявания и неговите терапевтични показания могат да бъдат доста разнообразни.

Важен е изборът на разреждането, което се определя компетентно от лекаря-хомеопат. Върху етикета задължително е отбелязано наименованието на активното вещество на латински език и съответното разреждане. Хомеопатичните лекарства, съставени от повече от едно вещество, се наричат специалитети и задължително трябва да имат придружаващо описание на състава, показанията и дозировката.