Снимка на капка вода на страницата 'Разликите между хомеопатията и конвенционалната медицина'

По какво хомеопатията се различава от конвенционалната медицина?

Бихме желали първо да подчертаем, че болният човек и страданието обединяват различните лечебни методи. Целта е една и съща – да се излекува пациента. Страданието и болката са родили лечението, лечителите, лекарите, болниците и пр. И, в името на здравето и изцелинието, всичко, което би могло да помогне, е добре дошло.

В конвенционалната медицина разполагаме с медикаментозно лечение, хирургично лечение, физиотерапия, психотерапия, лазертерапия и много други. Бих искал в този ред на мисли да представя хомеопатията като един допълнителен метод на лечение, чиято цел напълно съвпада с всички други лечебни методи. Хомеопатията допълва цялостния лечебен план. Изкуство е да подбереш онзи метод или съчетание от методи, които биха допринесли най-голяма полза за болния човек.

Основната разлика е, че хомеопатията в по-голяма степен възприема болния човек като един цял организъм и лечението с хомеопатия е много по-индивидуализирано. Конвенционалната медицина често, особено напоследък, използва схеми, алгоритми, модели и прочие, които се опитват да “стандартизират” пациента и лечението.