Снимка на шише с лекарство на страница 'Безопасна ли е хомеопатията?'.

Отговора е: Да.

Изключително ниските концетрации на хомеопатичните лекарства са безопасни, без странични ефекти.

Не са описани алергични реакции към хомеопатичните медикаменти. Това ги прави полезни в ситуации, в които конвенционалните лекарства са опасни, като бременост и кърмаческа възраст например. Разбира се, вредата би могла да бъде непряка, от неправилно поставена диагноза, погрешно избран метод на лечение или забавяне във времето. В някои случаи опасно би могло да бъде предпочитанието на хомеопатично лекарство пред конвенционално лечение.