Банер на страницата за контакти с доктор Мария Кьорчева и доктор Емил Кьорчев Велико Търново, ул. ,,Стара планина” 8А.

Банкови сметки

За д-р Мария Кьорчева

Плащане по банков път:
Получател: ВИТАЛИС ЕООД
Банка: Райфайзенбанк ЕАД
IBAN: BG07RZBB91551011329900
BIC: RZBBBGSF

За д-р Емил Кьорчев

Плащане по банков път:
Получател: МЕДИЕЛ ООД
Банка: Райфайзенбанк ЕАД
IBAN: BG81RZBB91551008405861
BIC: RZBBBGSF